Pferdehof Montferland

                                                     Ein Paradies für Reiter und Urlauber                                 Een paradijs voor ruiters en vakantieganger

De praktijk

We observeren de kudde aldoor en letten op veranderingen in de rangorde maar ook op het welbevinden van elk dier om zo nodig aanpassingen te doen.

In tegenstelling tot de een-ruimte loopstal vindt in de meer-ruimtes loopstal een opdeling van de stal plaats in functiegedeelten (bijv. plek voor foerage, loopgebied of rust en liggebied). Het bouwconcept van de stal sluit direct aan bij deze verschillende functies en zijn toegesneden op de specifieke behoeftes van paarden. Zo worden de paarden aangezet om te bewegen en het risico voor botsingen en krijgen ook dieren van lagere rangorde voldoende ruimte en gelegenheid tot eten. De plek van het eten mag zo min mogelijk toegankelijk zijn vanuit het liggedeelte. (bron: Leitlinien zur Pferdehaltung)