Pferdehof Montferland

                                                     Ein Paradies für Reiter und Urlauber                                 Een paradijs voor ruiters en vakantieganger

Die Praxis

Aufmerksame Beobachtung von Rangveränderungen in der Gruppe sowie des Befindens der Tiere, um ggf. rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zu treffen werden von uns ständig durchgeführt.          

Gliederung in Funktionsbereiche

Im Gegensatz zum Einraumlaufstall wird im Mehrraumlaufstall eine Gliederung des Stalls in unterschiedlichen Funktionsbereichen (z.B. Fress- und Lauf- und Liegebereich) vorgenommen. Durch entsprechende stallbauliche Konzept, welche den spezifischen Anforderung an die jeweiligen Funktionsbereiche entsprechen und auf die Arttypischen Bedürfnisse der Pferde zugeschnitten sind, werden Bewegungsanreize vermittelt und das Risiko von Auseinandersetzungen sowie die Benachteiligung rangniederer Tiere reduziert. Der Fressbereich sollte möglichst nicht unmittelbar vom Liegebereich aus zugänglich sein.

Quelle: Leitlinien zur Pferdehaltung,
De praktijk

We observeren de kudde aldoor en letten op veranderingen in de rangorde maar ook op het welbevinden van elk dier om zo nodig aanpassingen te doen.


In tegenstelling tot de een-ruimte loopstal vindt in de meer-ruimtes loopstall een opdeling van de stal plaats in functiegedeelten(bijv. plek voor foerage, loopgebied of rust en liggebied). Het bouwconcept van de stal sluit direct aan bij deze verschillende functies en zijn toegesneden op de specifieke behoeftes van paarden. Zo worden de paarden aangezet om te bewegen en het risico voor botsingen en krijgen ook dieren van lagere rangorde voldoende ruimte en gelegenheid tot eten. De plek van het eten mag zo min mogelijk toegangelijk zijn vanuit het liggedeelte. (bron: Leitlinien zur Pferdehaltung)